is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van natuur en konst; behelzende, by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden die in de bekende waereld [...] voorkomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104 Tafereel van Natuur en Konst.

gefchilderd is; de rest is een enkel blok, en de voet, waarop zy in de bewaarplaatfe ftaat, is breed en plat. Veelen van deeze kisten zyn verfierd met raadfelfchriften; en fommigen zyn fraai verguld en befchilderd met de afbceldinge van den eenen of anderen befchermgod , of met die van den overleedenen. Kleine beelden van verfcheidene foortcn zyn fomtyds rondom de voetftukken der kisten gefchikt, alsof zy dienen moesten tot zo veeIe befchermëngelen of mcdgezellen.

Wanneer men de kisten opent, vertoonen de ligehaamen zich gewonden in een linnen doodkleed , waarop verfcheidene banden , mede van linnen, en befchilderd met hieroglyphisch fchrift , zyn vastgemaakt. Deeze banden of rollen loopen doorgaans langs den buik en de zyden nederwaards , of anders zyn zy om de knieën en beenen vast. Op eene foort van linnen hoofdfluk, het welk het aangezigt bedekt, is het gelaat des overleedenen in goud afgebeeld, en de voeten hebben ook een bekleedfel van de zelfde itoffe, het welk van gedaante als een muil en met hieroglyphisch fchrift befchilderd is. Hetgantfche ligchaam is met fmalle linnen banden om-

zwag-