Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Nederl. Algemeen Bericht. ?s

tenisfe, zyn de het hier des morgens en des avonds dikwyls koud en midden op den dag heet, gelyk meermaalen hetgeval is in landen* die aan de zee gelegen zyn. — De gelteltenis van grond is 'er zeer voordeelig , en men heeft 'er de beste vrugten in eenen ryken overvloed. — Het voornaamlte dat 'er ontbreekt is turf, die van elders aangebragt en duur betaald moet worden, welk gebrek egtereenigszins vergoed word door de fteenkoolen, die uit Engeland overkomen.

v

In Holland veroorzaakt de laagheid van grond op de mcefle plaatfen eene koude en vogtige lugt, die niet zeer dienftig is voor de gezondheid, fchoon zy, die aan dezelve gewoon zyn , derzelver nadeeligheid weinig gewaar worden. — Deeze Provincie heeft zeer fchoone weilanden, die eene meenigte van melkkocijen voedfel verfchafTen. In het zuidclykst gedeelte, daar zy naast aan Zeeland grenst , als op de Eilanden Ovcrflacquee , Voorn, Putten, Beijerland en elders, gelyk ook in het zoo genaamde Westland, brengt de grond zeer fchoone graanen voort. Doch in de middelfte deelen, langs de beide boorden van den Rhyn, ziet men fohier niets dan veenla».

Sluiten