Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150 Tafereel van Natuur en Konst. invoeren, waar door in verfcheidene Steden, en inzonderheid te Hoorn, in den jaare 1471) groote opfchuddingen onder het gemeene volk-

veroorzaakt werden.

Karei hield zich geduurende den meesten tyd van zyne regeeringe met oorlogen bezig.

unaer anderen had hy zich in den jaare 1472 ingewikkeld in eenen zwaaren twist tusfchen Arnoud Hertog van Gelder, en deszeifs zoon Adolf, welke bemoeijenis van dat gevolg was , dat het Hertogdom Gelder , en het Graaffchap Zutfen , in den jaare 1473. aan hem verpand werden. De laatfte oorlog, dien hy in den jaare 1476. voerde tegen de Zwitfers, viel zeer ongelukkig uit: want hy werd in denzei ven tot tweemaal toe geflagen. In den aanvang des jaars 1477, verloor by deh flag by Nancy, in welken hy het leeven liet.

Beide de twee iaatstgemelde Graaven waren genoegzaam even heerschzugtig ; doch zy verfchilden voor het overige zeer veel van elkander in geaartheden en verkiezingen. Filips was afgerigt op de konst van veinzen, «n wist zyne onregtvaardigheid met eenen

fchyn

Sluiten