Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Nederl. Staatsverander.enz. z$-f

den Raad van Staate, de byzondere en algemeene Staaten, en de Bevelhebbers, die deeze of geene zyde begunftigden. De Raad van Staate werd als Spaanschgezind te Bsusfel in hegtenis genomen; doch een van deszelfs leden , Hieronymus Roda, die toen te Antwerpen was, nam die gelegenheid waar, om zichzelven in het opperbewind te (lellen. Nadat Maastricht door de muiters geplonderd was, lokte Roda hen in Antwerpen , daar zy, zich met de bezetting vereenigd hebbende, een verfchrikkelyk bloedbad en de allervreeslykfte verwoesting aanrigtten»

De verwarringen, welke door zulke omftandigheden in de Nederlanden gebooren werden, waren zoo groot, dat zy geen middel vonden om zich uit dezelven te redden, dan door een verdrag met Holland en Zeeland , welke zich nu zeer naauw met eikanderen verbonden, en aan Oranje de hoo. ge Overheid, zoo lang als de kryg zoude duuren, opgedraagen hadden, aan te gaan— Dit verdrag werd op den agtften van Slagtmaand des jaars 1576 te Gend geflooten, en is federd onder den naam van de Gendfche Pacificatie of bevrediging bekend geweest.

De

Sluiten