Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Polen. N&tuurlyke Zï?ldz/vamh. 27 dienst bevonden is tegen den eerfien aanval eener beroerte. In pesttyden zegt men dat zy, die te Koningsberg in den amber werkten, nooit van eenige befmctting geweeten hebben, zoodat zy ook als een middel tegen dezelve befchouwd word. Als een poeijer gebruikt zynde, is zy openend, verdryft het graveel, en bevordert de ftonden der vrouwen.

Wat de eleétriciteit van den amber betreft, of zyn vermogen om firoo, papier, en andere ligte ligchaamen aan te trekken, deeze is inderdaad zeer verbaazend; maar de zelfde eigenfcbap word ook in git, glas, zegellak, de meeste foorten van kostbaare fteenen , en in alle hars-en zwavelagtige ftoffen gevonden (*).

Dee-

(») Sommigen onderfcheiden de elecMciteit in twee foorten , naamelyk glasagtige eleftricitejt, of die, welke tot glas behoort ; en hgrsagtige elèftricitèit , of die, welke tot amber, hars, wasch, gommen, en dergelyke ftoffen behoort- Dat zy onderfcheidene foorten uitmaaken, blykt uit de ftrydigheid h«er uit. werkfelen , want ligte ligchaamen , door de eene foort weggedreeven, zulien door de andere aangetrokken worden, het geen niet zoude kunnen gefchieden , indien zy bsiden dezelfde aantrekkende kragthadden.

Sluiten