Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Europisch Turk. Merkw Wett. enz. 351

ten wy het niet ongevoeglyk hier aan te merken dat zy weinige fmarren lyden in het kinderbaarcn. Op den dag haarer verlosfinge' laaten zy allerlei gezelfcbap in haare tegenwoordigheid toe, en na verloop van veertien dagen gaan zy uit, om tegenbezoeken af te

QJöjrk 31 2g»g •• Wl' ^y[A Veel heeft men vertelt wegens de wyze,

op welke de Sultan ten aanzien van zyne vrouwen te werk gaat; doch het geen men 'er met zekerheid van kan weeten komt eenvoudiglyk hier op uit. Wanneer hy voorneemens is om aan d„e eene of andere zekere byzondere eer te bewyzen, dan zend hy den Kyzlir Aga om haar van zyn voorneemen kennis te geeven. Tcrftond word haar door de anderen deswegen geluk gewenscht, en men leid haar naar het bad , waar zy bereukwerkt, err

An I-ni^k 11 h fl-q nn U „ ..„ II .„ fl„ _.. I

<Jt> viv nmiuttllilt, CU UCVdHIgllC WyZK UPgC-

fchikt word. De Keizer laat zyn bezoek door een koninglyk gefchenk voorgaan, en komt

vervolgens in haar vertrek. De eerde, dief; hy verkiest, is naderhand altyd de eerde in rang, en niet de moeder van den ou iftere zoon, gelyk fommige berigten ons melden. Somtyds vermaakt de Sultan zich in het gezel-

Sluiten