is toegevoegd aan uw favorieten.

Proefneemingen over de spysverteering van den mensch, en van onderscheiden soorten van dieren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0vêr de SPYSVERTEERING m

ren aller leerzaamft: zy toohen eerftelyk aan dat de fpysverteering op den bodem der maag veel fpoediger gefchiedt, dan in deszelfs verheven gedeelten, gelyk ik in andere dieren

heb waargenomen, §. XC. Tentweede,

dat de maag dit verteerend vermogen niet alléén heeft, maar ook dat de flokdarm tiet zelve bezit, het geen ik reets in de Kraaijen en in de Reigers hadofttwaard, §. LXXVII. XCIX. C. CL Men hadt het zelve reets in andere Viffchen waargenomen. Eindelyk, de fpysverteering, welke in den flokdarm gefchiedt, is in haar begin en voortgang langfaamer dan die, welke in de maag

wordt uitgeoeffend. Betreffende de wry-

vende kracht in de -maag dezer drie foorten van Viffchen, moet ik aanmerken dat de fpysverteering zonder deze kan gefchieden, vermits zy in de buisjes bewerkt wordt, en ik geloof dat zy er geene werking verricht, dewylzy nimmer eenig teeken van haaren invloed op de buizen heeft nagelaaten, hetzy door deze te kronken, of te pletten, echter waren hunne wanden dun genoeg om 'er teekens van tc kunnen ontfangen; myne proeven hebben my het zelfde doen ontwaaren in de Kikvorfchen, in de Salamanders, en in de

S!anscn- C XXXVI.

Nadat ik deze proeven met koud-bloedige dieren genomen heb, zal het van veel aanbelang zyn dezelve te herhaalen in maagen van heetbloedige dieren, als vanSchaapen, van Offen,

en van Paarden. Nadat Reaümur, in

zyn laatfte Gedenkfchrift over de Spysverteering, breedvoerig gefproken hadt over het geen hy in eene Wouwe hadt waargenomen, fprcekt hy in K 4 het