Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*)

Zutphen. Alle Saturdags avonden ee& Scnip. van 4t Water by dé Oude Brug* Zwanmerdam. Maandags en Vrvdags 's middagsten twaalf uuren , van'tRok;Kin by de Lange Brug.

7,wol. Van den 13 Febrüary tot den }ÏS December, alle avonden een uur voor het lutdeu der Boomklok, en van den 7 December;ot den l2February, Dings«daes , Donderdags en Saturdags, aart ] deOolteyde van de Oudebiug. Markt, Vracht en andere Schuiten*

alle van Amflerdam. Alphen. Des Maandags en Vrydagi 'ten 12 1. uren van de Munt.

Baambrug. Maandag en Woensdag* en op Bodegrave en Tsfelftein, allé Mandagen ten 12 uuren van de Munt» Gouda. Alle dagen de Eyker, lig-, gende op de Pypemarkt.

*s Graveland. Alle dagen, behalven Zondags, -ten half een uuren van hed Veer, tusfchen de fiiaauwe en Groe-

nèburgwal* U.

* 4 Baat*

Sluiten