is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanak voor vrouwen door vrouwen MDCCXCIV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hêeré van telicni, omdat hij in deèzen braaven man, fchoon niet zeer gegoed, meer beleid en dapperheid befpeurd had, dan in cenigen anderen Ridder van zijn tijd. Ook varen zijne deugden zo verheven en zeldfaam, dat alle de geenen, die zich niet gefchaamd hebben, de pen optevatten ter verdeediging van dat vloekgedrocht haarer fcxe, de arglistige en bloeddorllige catiiarina de medkis, die den Admiraal een doodlijke haat toedroeg, hebben moeten bekennen, dat en zij, en de Koning, haar zoon , niet dan met veel moeite waren overtehaalen om, in den Parijsfchen moord, hunne toeftemming te geeven tot den dood van den Heere Tit iONJ. Zo aangenaam had hij zich gemaakt door zijn bevallig voorkomen en zijne edele, oprechte wijze van handelen; het geen ons doet zien, dat de deugd altijd fchoon en beminlijk is, bij welke partij zij ook gevonden wordt , en dat zij zich doet achten en eerbiedigen zelfs in den perfoon van haare vijanden. - Dan het mogt deeze edele vrouwe niet gebeuren , zich lange te verheugen in het bezit van zulk een waardigen echtgenoot, daar deeze, zowel als de beroemde Admiraal , baar vader, de flachtoffers der woeste en moorddaadige dweepzucht waren in dien gevloekten Bartilinacbt, welke, tot een

eeu-