Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»2

NATUURLIJKE HISTORIE

Meest alle de viervoetige Dieren hebben eenen Staan, die hun van een verfchillend gebruik is en ook bij andere foorten verfchillende gedaanten heeft. Sommigen dient hij tot het verjaagen van vliegen en andere hinderlijke vliegende infekten, die het bloed van de dieren koomen zuigen; andere , gelijk den flingeraapen, om zig aan de takken der boomen vasttehouden en optehangen; het eekhoorntjen en anderen dient de dik met hair bewasfen ftaart als een roer om zig te beftieren, wanneer zij van de eene boom of tak op de andere fpringen.

Het is ontegenzeglijk, dat onder de Zoogende Dieren de nuttigfte dieren voor den mensch gevonden worden. De mensch heeft zig veele door tammaaking , door onderwijzing, tot hulp in zijne menigvuldige bezigheden van behoefte en vermaak geweeten te maaken. Dus dient het Paerd, de Muil, de Ezel, de Os, de Buffel, het Rendier, de Oliphant, de Kemel, de Honden zelve hem tot rijden, tot trekken, tot draagen van lasten en tot het werk van den Akkerbouw; tot de jagt gebruikt hij Honden en Fretten; hij laat zijn perfoon, zijn huis, of zijn vee door de getrouwe Honden bewaaken. Andere gebruikt hij wederom om, zoo veel mooglijk, de dieren uitteroeijen, die de menfchen in hunne eigendommen fchade toebrengen, gelijk de Katten, .welke hij bij zig houdt om de Rotten en Muizen te vangen. Hoe veele verfchaffen hem niet een goed voedzel, hetzij met hun vleesch of vet, als het Rundvee , de Schaapen, de Geiten, de Zwijnen, Herten, Haazen, Konijn

nen

Sluiten