Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. IoN H O U D. IH

De Os van Tinian. , . Bladz. 192 De Afrikaaniche Os , De Lant of

Dant IQ2,

De BufFel

De Kaapfche Buffel 196

Het Paerd met gefpleten hoeven, de Guemul

of Huemul 200

Het Paerd £0Q

De Halve Ezel, de Dfiggetai. . . . 250

De Ezel 23o

Het Muil-dier, de groote Muil-ezel. 239 De kleine Muil-ezel, de Muil-ezel. . 242 De Kaapfche Ezel, de geftreepte Ezel, de

Zebra 247

De Kwagga s5r

De Hippopotamus, of het Rivierpaerd, het

Nyl-paerd of de Zee-koe. . . . 255 De Tapir, de Anta, of Maïpouri. . . 268

Het Zwijn, het Varken 274

Het gemeen tam Varken. . . . 290 Het Siamsch Varken, het Oost - Indisch

Varken. 290

Het eenhoevig Varken. . . . 291 Het Guineesch Varken. . . . 291 Het Muskus - Zwijn , de Pecari, of de Tajacu. 292 Het Breedfnuitig Varken, de Engaila. •• . 207

De Babyroefa jOI

De Zoogende Water* dieren. . . . <ioK

De Narwhal

De groote, gemeene, of Groenlandfche Walv»sch. ....... «23

De Ys- Walvisch, de Noord- Kaaper. . .346

De Vin-visch «-£

De lupiter-visch. 3^8

De Knobbel-visch c60

De Bult-visch. 36t

De

Sluiten