is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche monarchiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A G E. 319

Naamen der "uren in de

Profesforen. Weetenfchappen. week.

Richter. "] Pra(aifche Lesfen in de Hos. Stromeyer. }> Ditaa]en Fifcher. J Pltaalen-

©effeningen in 't examinecren over de geheele Artzenykunde.

PhiIofofiJtiè>

Meincrs. Gefchiedenis der Philofophie.

Buhlc. Logica Gf Metaphyfica. . . 3

Feder. Metaphyfica $

Logica.

Recht der Natuur, verbonden met de grondftellingen der Politiek 5

Buhlc. Recht der Natuur en der

Volkeren.

Mehlburg. Politiek in 't Franscb.

Buhlc. Philofuphifche Moraal.

Bcckmann. Oeconomie, en vertoontden bouw der Oeconomifche Planten in den Occonomifchcn Tuin.

Mehlburg. Over den Boschbouw. . . 3 Beckmann. Technologie ; bezoekt ook met zyne Toehoorders de Handwerkers , Fabriquen en Manufacturen in en om de Stad.

Mehlburg. Over den Handel.

Police- en Cameraal-Weetenfchap.