is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche monarchiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRIEST. 23£

inzeilen, dit gebrek zoude vermogen weg te nemen en de Reede tevens volmaakt in eene Haven hervormen; er zyn wel thans een paar Canaalen in de Stad, het ééne iets langer dan het andere, die op den naam van Havens zouden aanfpraak willen maaken: doch beide zoo fmal , dat er ten hoogden een paar fchepen in naast elkander kunnen liggen. Men heeft dus om de weinige ruimte flechts de keus by het inzeilen der Reede, of men op deeze met zwaare onkosten ontlaaden wil, dan zyne beurt met ongeduld afwachten om binnen één' deezer Canaalen te worden toegelaaten; voor kleinere vaartuigen is er in de Stad ook nog een derde fchuilplaats. Het oude Lazareth ligt vlak by den grooten Móle. doch federt den bouw van het nieuwe maakt men er geen gebruik meer van. Dit laatfte mag omtrent op den afftand van een quartier uurs buiten Triest gefchat worden. Het is ruim, voortreffelyk ingericht en met alle diq gemakken voorzien, die eene veertigdaagfehe gevankenis draagchelyk kunnen maaken, en die de proefplaats der gezondheid van een Scheeps-* equipage niet zelve, gelyk men dit elders zoo dikwyls betreurt, in eene bron van zlektens herfcheppen. De gemeenfchap tusfehen de bewaarden en de kooplieden der Stad ftaat er zoo vry, als met de regelen der veiligheid flechts eenigfints te vereffenen is; dan met dat alles zucht dit Lazareth onder een hoofdgebrek, 't welk alle.

II. DEEL. {>