is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach voor kinderen, met gedichtjens vertellingjens, en plaatjens [...] voor het jaar 1796

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73

bedroefde moedèr ; zag dat zij in ■eenen armlijken ftaat leefie, en gaf haar des een gulden , die hij van -zijne moeder gekregen had om fpeelgoed tekoopen —„ albert," zeide hij tegen de bedroefde vrouw , „ heeft mij „wel meer dan ééns kwaad gedaan; „maar nu is hij tög ongelukkig, „en gij zijt niet rijk moedertje, dat ^ zie Ik maar al te duidelijk; daarom

moet gij deeze gulden aanneemen , „en albert er voor laaten gene„ zen; mogelijk zal hij daarna wel „ beter oppas Ten" — De goede vrouw nam den gulden aan, en roemde ten hoogften het goed en edelmoedig charakter van hendrik, die van zijne moeder , toen de knecht haar van al het voorgevallene verflag had ge? daan , zeer werd geprezen.

hendrik met haar over den val van albert fpreekende, vroeg ho« het tog sstogt komen dat de tal van E 5