is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...] verkort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 VERVOLG op WAGENAAR'S

II. atv. en van gezindheid om de gefchillen uit den weg te ruimen bij den Koning ontvangen: doch welke uitwerkzelen deze nieuv we onderhandelingen hadden, zullen wij

Verfterkingin het vervolg zien. Verfterking der Zeeonzer Zee- magt, en genoegzaam convoij was buiten maet .7 _ twijfel oneindig krachtiger hulpmiddel, prijswiar- dan de beste vertoogen; bij het leven der dig gedrag Gouvernante was beide tegengehouden, of onzer zee-traagelijk bevorderd; doch, daar dit jaar lieden. eindelijk tot beide befloten werd, kreeg de koophandel nieuwen moed, en de Engelfche kaperijen verminderden aanmerkelijk. Bij H. H. M. werd, fchoon tegen den zin van Utrecht en Overijsfel, befloten 25 fchepen van oorlog uit te rusten: het placaat, waar bij aan het bootsvolk het gaan of blijven in vreemden dienst verboden was, werd vernieuwd: en 'er werd een ander bijgevoegd, behelzende fchikkingen op het ligten van den tienden man der Groenlandfche, en den vijfden man van andere fchepen. Onze Bevelhebbers hielden ook in verfcheiden gevallen de eer onzer vlag dapper, op. De Schout bij nacht joost sels hernam een' koopvaarder, op de reede van Mallaga, door een' Engelfchen kaper weggenomen: Capitein jan hendrik dol van ouRijK verloste een' 1 Smirna - vaarder door een Engehch oorlogs-fregat in de haven van Livorno binnengebragt; en in de Straat van Gibralter een' anderenHollandfchenkoo^w&zrAer door een' Engelfchen kaper genomen: en Capitein annius lodewijk betting ontzettede verfcheiden koopvaardij - fchepen , naar

Mar-