is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontleedkundige afbeeldingen, dienende tot opheldering van de noodige en volstandige artsenykundige onderwyzinge.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE CLASSE DER SPIEREN. gg

i de Scaleni latera/es (140), k de Scaleni minimi (139), 1 de Scaleni priores (138), m de Intertransverfarii priores colli (147), n de Intertrattsverfarii pofteriores colli (148)en

o de Levatores Scapularum (111); in de

6* Clafe,

die van 't HOOFD en dj3n HALS;

a de Sternomaftdidei (4a),

b de Cleidomaftoïdei (43),

ede Splenii capitis (112),

d deBiventres cervicis (114),

e deComplexi (115).

f de Trachelomaftoïdei (116) en

g deReclicapitisinternimajorisQ^);mdQ

f Clafe,

die van 'c HOOFD;

a de Recli poftici majores capitis (125) , b de Recli poftici minores capitis (126), c de Obliqui fuperiores capitis (128), d deRecli interni minores capitis (145), e de Recli laterales capitis (146) en f de Obliqui inferiores capitis (127); inde

8fte Clafe,

die van 't STAARTBEEN;

a de Coccygei C101) en

b deCurvatores Coccygis (102); in de

pde Clafe,

die van de BORST;

a de Tntercoftales externi (136), b de Intercoftales interni (137)5 c de Levatores coflarum lotigiores (135J,

d de Levatores coflarum breviores (134), c de Serrati poftici fuperiores (109), f de Serrati poftici inferiores (110), g de Triangulares Stemi (88) en h het Diapbragma (87); in de

iode Clafe,

' die van de ONDERKAAK;

a de Maffeteres (23),

b de Temporales (24 ),

e de Pterygoïdei interni (75).

d de Pterygoïdei externi (76) en

e deBiventres Maxilla (48); in de

nde Clafe,

die, welke de

ARMMEN, SLEUTELBEENDEREN en SCHOUDERBLADEN VASTHOUDEN;

a deCuccullares (105); in de

iade Clafe,

die van de SLEUTELBEENDEREN; a de Subclavii (79); in de

I3de Clafe,

die van de SCHOUDERBLADEN;

a de Serrati antici (78),

b de Serrati magni (80),

c de Romboïdei majores (107),

d de Romboïdei minores (108) en

e de Levatores fcapularum (111); in de

i4de Clafe,

die van de OPPERAR MEN;

a deDeltoïdes (149), B 2 b de