Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C S3§ 1 Appoimdz.

Zuyderquartier _—, _„

Nuordeiquarüer ~ tt\

i - h244- 2-IQ

— •— 6"f6fr-i4-i0

Logisgelden binnen de Provincie. Zuiderquartier .

77144-13-0

Onkoften Magazynen.

Zuyderquartier . g

Kruyt, Loot en Lonten Zuyderquartier > . _c86r- o" 6

Generaliteyts Vacatiën Zuyderquartier 19168-u-io

Scheepsvrachten yeder Quartier fijn quote , _86n rT 1

Secreete djcnftcii Zuyderquartier .__ °

i urf en Kaarffen Zuyderquartier ' lóSaowTT .+^5-11- o

Noorderquartier genomen als of ten vollen be- '

taalt had , „ ,

4796-13- o

Cicrbruggens Noorderquartier ' ^gjj f" *J

Huyr van het fluys voor de Ambalfadeurs Zuy-

derquartior _ * " v

Allerhande voorvallende Graten Zuyderquartier eÏÏ-ÏÏ" o

Deiroyementen 1676. ydcr fijn quote viilL t 1

Defroyementen 1678. ais voren . o o

Fortificatie binnen de Provincie.

Zuyderquartier , s. g_

Noorderquartier na proportie . 0514-11- 3

Fortificatie buyten de Provincie yeder fijn quote ~ 4-t7^5- l

Onkoften Magazynen binnen de Provintie.

Zuyderquartier 21636-15-6

Noorderquartier na proportie ^o- 4_ 5

26467- 0- o

Onkoften Magazynen buyten de Provincie op het Noorderquartier genomen als ten vollen betaalt hadden . _■

~ 1 12500- o* o

Losrenten.

Zuyderquartier 4g00. 0. p

Noorderquartier _ 2cqó_ c. q

' ~" 6800- o- o

Lyfpenftoenen.

Zuyderquartier 11003- o- o

Noorderquartier genomen als of ten vollen betaalt

baddeu 1344- o- O

Officieren van de Munt Zuyderquartier - " I2347- o- o

4220- o- O

Gereformeerde Officieren.

Zuyderquartier 20817-10- 6

Noorderquartier genomen als utf. , 1165Ó- o- o

Landtdroften Zuyderquartier . . 324S7*io- 6

12353-15- 9

Somma totalis van den ordinaris Staat van Oorloge ~

ö 0758139- o- 5

Volght het extraordinaris foldf van de Artillerye. Zuyderquartier , _ ___ n^l?, &

Trainsperfoonen Artilierye.

Zuyderquartier • 3516-17- 6

Noorderquartier genomen als of ten vollen betaalt

hadden — 38670- 0- 9

. , — 42iS6-;S-s

Ca.

Sluiten