is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapporten en memoriën over de finantien van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 44> )

Tranfport — j 586354191 4

Popen die by vecatuure cejjeeren.

Tbefaurïer Generaal van Holland —- —«—- 400» 0 0

.— Penfioen als Oud-Raadpenfionaris — — 4000 o 0

Extraordinaris van den Raad en Advocaat Fiscaal * 3000 o

Dedommagement van deReekenkaamer der Domeinen ioooo| 0. o

Clercquen ______ ___—. i26a 0' 0

Omtrent deefe poft ftaat te noteeren, dat by haar

Edele Groot Mog. Refolutie van 17 November 1730

is gerefolveert 3 Clercquen te licentieeren, en de

overige drie booven het dedommagement toegelegt

ieder 250 guldens, betaalt vverdende uit het Comp

toir der Domeinen, welke nog in leeven zyn, en

waar van eenkoomende te vaceererimeedeis gemorti-

ficeert, en gerefolveert dat by die of verdere vaca-

tuure Van de tweede fal werden overlegt of de faaken

van de Domeinen de verdere vervulling requireeren ,

in welk geval het Traclement niet hooger fal moo- '

gen loopen als tot 550 guldens voor ieder. Landdroffen nu nog -—- -—- ■ 6615 8 0

Infpeéleur Generaal van de Projeéten van Finantie — - 2000 o 0

Commiffaris tot het recipieeren der Militie te Dordregt -— 300 o 0 Commiffaris tot het recipieeren der Militie te Sparendam — 300 o 0

Geweefe Commiffaris van de Monftering 570 o 0

Pennoenen ' —-— * 700 0 0

Penfioenen van de Officieren van de Waardgelders volgens 1749 66287 0 o

Geweefe Affiffent van de Commis Salengre 708 0 0

Direéteur van de uitheemfche Depêches - ■» ——- 80c 0 0 Waar voor geadvifeert is dat by vacatuure fal\

ceffeeren* j NB. defelve geniet nog uit de poll van diverfe

teipeclen voor Sclvytioonen f 2200-0-0] 10054c 8 o

68689^ 7 4

Staat