is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische brieven, van den predikant J. Scharp te Rotterdam [...] over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer, geëxecuteerden binnen die stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*€ ijl >

te houden, die geen ander oogmerk had, dan om, door de kracht der waarheid, hem te vertrooflen, en als een Chriften-held , in vertrouwelijke tevredenheid met God , de eeuwigheid te doen inflappen. Zijn aandoenlijk hart ontmoette hier heimijne , mijn voorfiag beviel hem , wij werden het op deeze voorwaarde eens om nader te handelen, en met hartelijkheid baden wij den God der waarheid te zamen , hem toch de waarheid te doen vinden , en onze volgende gefprekken tot die za. lige oogmerken te willen zeegenen.

In onze nadere bijéénkoomften werdt het gefprek meer bepaald ; het fcheelde echter veel van gereegelde orde en fyfthcmatilchen voortgang. Hij was hier toe te onbeftendig, geduurig tot het voorige te rug keerende, en misfchien ook te weinig waarheid-zoekende , of te bang om , door de volkoomene overreeding der waarheid , te veel ontrust te worden , en zijn oogmerk te misfen, om met onverfchrokken moed, als een Held, of, gelijk hij het noemde, op eene Socratifche wijze, te fterven. Ik heb geene bijzondere aanteekening gehouden , wat in elke onderhandeling afzonderlijk voorviel; ook zou U zulk een verhaal , door de veelvuldige Redites , vrij verveelende zijn , weshalven ik U maar de hoofddeelen zal opgeeven.

Ter afwisfeling deele ik U vooraf mede een Hoogduitsch welmeenend Vers , het welk mij ter hand gefield werdt, om hem te laaten leezen; ■— de inhoud is zeeker toepaslijk , maar zijne overtuigingen waren niet fterk genoeg, om hem van nut te zijn. — Dus luide het:

Was foll ich thun, was foil ich glauben?

Und was ist meiner zuverfichc?

Will man mir meine zuflucht rauben

Die mir des höchften wort verfpricht?

80 ist mein leben gram und leid

Ia diefer aufgeklarten zeir.

K 4 Ein