is toegevoegd aan uw favorieten.

Alcibiades.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7(5 ALCIülAtoüS-

Peii. Waarheen?

Alc. Ni..ir timandra zelC

P e r. Zyt gy zinneloos ?

Alc. Maar in een eenigzins onkenbaar

gewaad. een weinig in 't verfchiet van

my af, en zo , dat zy uw gelaat niet

geheel befchouwen kan.

Per. Of gy weezenlyk droomt?

Alc. Of gy weezenlyk gelooft, dat ik u iets dergelyks, zonder reden verzoeken zou? (Naar nog eenige voor den Leezer weinig beduidende weigeringen en aandrangen, gaat Perikles, eenigzins verkleed, met hem uit.)

D E