is toegevoegd aan uw favorieten.

Alcibiades.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'J<S A L C I B 1 A D E S.

minsten een verborgene bedoeling. — Kom, ik zal u nader bekend maaken met den Man, die hier reeds zo lang op my gewagt heeft.— Befchouw in hem perikles!

Tim. ( verwonderd. ) perikles hier! en dat op deeze wys?

Per. (met ongenoegen.) alcibiadls! — moedwil,

Alc. Vergeef het my, myn Vader!

timandra dunkt my heeft zig heeden indiervoegen gedraagen, dat een bezoek by haar u onmooglyk vernederen kan. — Weet, fchoonst Meisje! dat wy verfchil hadden over de Liefde, waarmede gy my bemint. Ik twyffelde niet, of zy was de onbaatzugtigfte: perikles echter was er nog niet volkomen van overtuigd; ik nam het derhalven op my, om er hem van te overtuigen. Ik lees op zyn gelaat dat hy het heden zy; en de geringe tegenwerping, die hy my zou kunnen maaken, is, als of ik de dryfveer van den naaryver my ten nutte had gemaakt, om de raderen der Grootmoedigheid in beweeging te brengen , —

Tim. Tweefnydende tong ! ik raad u , fpreek deeze onwaarheid niet uit. — Ik verwon-