Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S34 ALCIBIADES.

veréënen. Ik heb tot dus verre over de onregeerbaarfte Schepzels , die onder de Zon gevonden worden, over de harten der Meisjes geregeerd , ik zal beproeven , of het my ook over de menigte des Volks gelukt.

Het gelukte hem ! 't Is waar, het gehikte hem niet dan zeer langzaam, maar even daarom ook des te zekerder. Hy , die tot hier toe allen getrotfeerd had , fcheen nu in alles van vooren af aan te beginnen , om des te gewisfer zynen ftap voorttezetten De Helden , die hem in alle Krygsöerfeningen te midden beneden zig, en in bekwaamheid verre boven zig befchouwden, verzekerden eerlang eenpaariglyk : De Geest van theseus zweeft over hem ! Onder een Veldheer gelyk hy , zal het zegepraalen een kinderfpel, en het fterven eene manlyke vrolykheïd worden. De Burgers , die hem op het

'fpreekgeftoelte , met de inneemendfte welfpreekenheid , altoos voor zyne Vrienden , en nimmer voor zig zelve , iets hoorden verzoeken, bewilligden gaarne — beiden in het geen hy verzogt en niet verzogt. Zy gewenden ook fpoedig hem van Ontwerpen, ten opzigte van de grootheid en roem van Athene te hooren fpreeken , en vonden zyne Voordellen zo ftreelende , zyne Plans zo uit-.

voer-

Sluiten