Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T I T U L Ü" S IV. CAP. ii. 2p

hintten die de Kerhnüfin en Jmrlytfch Feéftm, zo binnen de Steden al, op

zondu getal; welke alle, onder andere, onzen Prinfen oorzaak hebben gegeven tot profyt en welvaren deezer Landen uit leut^nTt^üc^E

OW C 'deZl/l bei'°rdeT ^ "ene va^fden /at e

153 r. Owtobci 7. de andere van den Jaare 1540. O&ober a do? le^en deer-

irlil en ,„, l„ „ aC° "',ed°r0m Wrecht en in trein gebragt wierden de zaaken zouden op cenen beteren voet Ioopcn , en wy zouden om onze

V j 7 e, vloek en, overluids onze ongeregeldheid en booze manieren De

S^ntafv-^^

XXIV Ten vierden , word in de ^)Trfei2 geconfedereerd het Einde cn £„f van de Difpofitie, welke is Goede Ordre te houden in de RepuHy e od alle voorgewende en aangegevene Abuifen en Inconvenienten 7^ln\* i% ^ zyn, met alle vlyt en naerfligheid te voorzien: en alles, zo veel7oenïyk

en

caat van Keizer Karei, in dato den 30 Januari 1545. verboden word remiflic te verleenen, van Doo.ijlagen [«] in Kermisfen gefchicd. Ziet het voorfz. Placcaat-boek vol S. Itb. 1. tit. 12. En van 't Hof op de DoodiJagcn, van den 20. Februari 1589 ibid

O] Van Dood/lagen'} Vide Lib. 4 fit 2 Cap. 21. mm. 3. £f Tit. 14. Cap. 6. ' '

°J> de Ha'<-Wn~} [fJ] Item Placcaten op Bruiloften, daar by van de Vrienden van den Man maar 20. en van de Vrouw ook 20. mogten genood worden, en maar twee dagen te mogen duuren, Placcaat 7 O&ober 1531. Hem van geen Pillegiften te mogen geven, dan aan Armen, Örd. utf. Ook op de Dood-maalen ten platten Lande, van

den 15. Augnffi 1671. En veel andere Placaten meer; allen welken aangaande fferefereert word tot de frefpeclive drie Placaatbocken, daarvan in Druk uitgegeven

[«] Op de Habytea] Hier toe behoort het riacaat van de Policie van den 7. Qttob 1,531 te vinden in het Repertorium van de Placaten gedrukt in den Hage 1643, in 4to. pag. 2--. columna v. Placaat van de Policie van den 30 Januari.1545. d. Repert. pag. 53. Col. 2. Placaat uit. May 1546. d. Repen. pag. 54. col. 2. Placaat■ 27. May 1550. d. Repen. pag. 67. col, 2. M'JJive van Vrouwe Maria. 5 'July 1551. d. Repen pag. 67. col. 2. Placaat 9. Maart 1580 Adde van Zurk Cod. Bat. Tit. Habyten. §. 1,

föe^e^ effea van realifatie of af-

de Geregten, ondcrwcP-o X ™VT C1,auUlIen aangebragt waren ter plaatfe, en aan ben wy ,ö zelfs B^^^fê*** H« «"gebruik van ^ Pl,'nat

Htgtsgel. Oyen-.overmGKoorlD Obf.f/ ™ *5' ^ lÓ58- Mder bewezen in de

D 3

Sluiten