Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft* DE WALVISCHVANGST, MET VEELE

: Van den jaare 1769 tot 1778 zyn uitgezeild,

Gewoone Visfchen Vaten Quarteelen

epen onkosten gevangen Spek traan .

434 ƒ4,340,000 1313 59°44 85390*

Baarden naar Traankoo- Geblee- Gemiddelde Pryzen der gisfing ken enz. ven traan Baarden

g§ 3561880 ƒ 853960 8 ƒ 6a ƒ120

De uitgaave beliep dus in die tien jaaren: Onkosten ƒ 4,340,000 Traankooken 853,960 8 Schepen 8 0,000

ƒ 5,373'°60

De «ontvang s

85396 Quarteelen traan tot ƒ 62-0-0

Ó2

I70792 512376

ƒ 5,294 55 2

2,561,8/00 m Baarden tegens /rao-:-: de 100 ég 120

512360 25618

ƒ 3,074,160 Traan 5,294,552

ƒ 8,368,7.2

Hier van afgetrokken 5.273,960

Rest ƒ3.094,75* Zo dat in deeze tien jaaren gewonnen zyn drie millioenen, vier-en-ne« gemsig duizend, zeven honderd en twee-en-vyftig guldens.

In

Sluiten