is toegevoegd aan uw favorieten.

Alcibiades.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MA W. ttS

Ik, is een vloot onderweg. Hermokrates (*) geleid dezelve. Ik zag hem nooit, maar ik ken hem uit zyne handelingen: ik ken hem, mooglyk beter dan zyn eigen Landgehooten. Hy haat Athene met den onverzoenlykften ha-at. Hy was het die voómaamlyk zyn Vaderland tot deeze uitrusting heeft

overgehaald, en die, ingevolge myne

berigten, naauwlyks het uur van vertrek koa afwagten. Zulk een Man kan door geen traagheid of wankelmoedigheid, maar alleen door ftorm, (die echter zeldzaam in dit jaargetyde is,) te rug gehouden worden. —— Evenwel heb ik hem, zedert agt dagen, reeds te vergeefsch gewagt.

Ee~

(*) Onder alle de' Sirakufers was hermokrates de ervaarendfte Staatsman , en byna de Eenigfte die onder uitheemfche Volken beroemd was, of betrekking tot hen had. Hy was het, die het eerst het oogmerk der Atheners tegen zyn vaderland bemerkte, en door een redenvoering,£by thucidides te vinden,) zyne Medeburgers tot tegenweer vermaande. Toen hun eerfte ftryd ongelukkig uitviel, was hy het, die de Geflagenen wederom moed inboezemde. Toen men hem tot Veldheer verkoos, drong hy voornaamlyk aan op een Verbond met Sparta. Met een woord, hy ftond voor een Vaderlandslievend Held en een eerlyk man alorame te boek.

III. Deel. P