is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de teken- en schilder -kun ST. 107

gens, byzonder in zyn portraitten (u) daar van iets bleef aankleeven.

Flink had eenen edelen zagten geest: zyne verkiezingen zyn deftig, en zyne handeling vaardig en breed: zyn koloriet is als dat van zynen meester en van Rubens in een gefmolten; de doorfchynende tinten maaken zyn vleeschkleuren natuurlyk-en week, zonder de getaandheid, die men wel eens in Rembrand aantreft: zyn licht en fchaduw is niet gezogt, maar natuurlyk, zonder egter die fterke uitdrukking zyns meesters, in dit deel te bezitten : zyn omtrek is van edeler fmaak als die van Rembrand, en ftelt 't gemeene leeven niet voor: in de uitdrukkingen is hy niet zo fterk, maar meer verheven dan zyn meester.

Zyn deftig ftuk op 't Raadhuis te Amfterdam, Salomon om wysheid fmeekende, kan myn geftelde bevestigen. In de gallery te Sans-fouci is ook de uitdryving van Hagar, en by den Koning van Pruisfen verfcheide werken van Flink, waar naar men zegt, dat de Heer pesne beroemd Schilder van den Koning, zyne bekwaamheid in het koloriet zoude te danken hebben.

abraham van diepenbeek, en theödoor

van tulden, fchoon leerlingen van Rubens, noem ik Schilders van de Hollandfche School, om dat men

van

(u) Twee portraitten, waaronder een mans-portrait, dat zeer fchoon is, berusten by den WelEd- Geflr. Heer j. copes van ha'sselt, Raadsheer^ r T G/derIand' te Arnhem, en verbeelden perfoouen uit de aanzienlyke familie der van collens herkomftig.

O 2