is toegevoegd aan je favorieten.

Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AFRIKA.

293

hebben , terug kwam - zonder hem gevonden te hebben, wierd ik ongerust en met des te meer reden omdat niemand mij kon zeggen of hij voor of na de bui verdwenen ware. Welhaast veranderde onze ongerustheid in onfteltenis en toen zogt elk reden van het heengaan van zijnen makker te geeven , maar de redenen die zij 'er van gaven, waren, alle even droevig. Volgens deeze was hij door .de boschjesmannen vermoord, volgens geene was hij gefneuveld door het een of ander wild dier; waar fchijnl ijk terwijl hij water v/as gaan zoeken.

Deeze twee droevige gisfingen kwamen mij beiden even onwaarfchijulijk voor; wij hadden eenen geheelen dag in dat gebergte rond gedwaald , 'nergens had iemand van ons boschjesmannen, of zelfs fpooren van boschjesmannen gezien. Al ware 'er ook in de engte eene of andere bende dier roovers geweest, welke fchijn was 'er dan nog dat zij eenen man zouden hebben kunnen aanvallen zonder dat wij zulks gemerkt zouden hebben , zonder dat Jantje (dit was zijn naam) zig zou verdedigd en om hulp geroepen hebben. Dat ik hier van de boschjesmannen zeg- kon ik ook van de wilde dieren zeggen.- Nooit bewoonen <de roofdieren andere ftreeken dan die daar overvloed v$m wild is en daar zij bijgevolg gemaklijk de kost vinden, Nu T 3 had-