is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 REIZE in de BINNENLANDEN

Zij lieten egter niet na zig te herzamelen. Ik zag hen zelfs op den top van den heuvel gaan, mijne kudde verzamelen, die daar verfpreid graasde, en met dezelve verdwijnen. Reeds hadden hunne vrouwen en kinderen zig geduurende den ftrijd daar henen begeeven en daar was geen fpoorvan vijand meer te zien.

Dat mij het ergst in deeze omftandigheden kon overkoomen was deeze aftocht, die mij ten tweedemaal mijn vee ontroofde. Waartoe zouden mij alle de moeite en vermoeienisfen, welke het mij zedert verfcheiden dagen gekost had, gediend hebben, als zij mij nu op nieuw ontrukt wierden , zonder dat ik kans hadde die wedertekrijgen. Daar was dan geen' oogenblik te verliezen. Zoo de bende flechts den tijd hadde berg-engten te winnen, wierd het onmogelijk die te heroveren en ik ware dezelve voor altijd kwijt geweest.

Ik liet dan mijne twee paerden brengen, welke ik agter het kreupelbosch gelaaten had en drie jagers afzendende om de kudde en derzelver hoeders aan eenen kant de pas aftefnijden, galoppeerde ik met Klaas naar den anderen kant om hen aldaar re keeren.

Weldra zag ik de Wilden aan de andere zijde den heuvel afgaan en naar eene vlakte trekken, in welke een bosch was. Toen zij ons zagen, verdubbelden zij hunne fchreden en verdweenen ander»