is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AFRIKA.

233

dermaal. Maar zij, die de kudde dreeven, dezelve door de fchuinfte niet zoo ipoedig kunnende doen voortgaan, en zig op het punt ziende van omfingeld te worden , verlieten dezelve en kwamen zig, zoo fnel zij loopen konden , bij hunne makkers voegen.

Dat hen nog fneller deed vlugten was de aankomst van mijne drie jagers, die hen digt genoeg op de hielen zaten om op eenen van hun te fchieten en hem ter aarde te vellen. Ik kwam ondertusfchen met Klaas aan het ander eind van den kring, en toen zagen wij ons meesters en bezitters van het vee.

Het was egter mogelijk dat de vlugtende, van hunne eerfte verwondering bekoomen , tot zigzelven kwamen, en dat zij, zig fchaamende voor eene handvol menfchen gevlugt te zijn, welker getal niet het twintigst gedeelte van het hun uitmaakte , ons met magt kwamen aantasten. Ook konden zij, bij gebrek van moed, list gebruiken; zij konden ons in onzen aftocht ontrusten en ons de vrugt van onze overwinning bij kleine portieën doen verliezen. Ik plaatfte dan , zonder een' oogenblik rijds te verliezen, twee mannen op fchildwagt op den heuvel, om hunne beweegingen waarreneemen, zoo zij uit het bosch kwamen en ik begaf mij in de kraal bij het overige van P 5 mi]-