Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6*8

O V E R © I G E W A S $ E N.

De Kolkas is een gewas, dat veel overeenkomst heeft met de Arum of Kalfsvoet, en insgelyks zeer heete en daar door vergiftige Gezien voortbrengt. Dit gewas heeft lange en breede bladen, en is yan-een vergiftigen aard. Ondertusfchen wordt de langwerpige wortel tot voezel gebruikt, doch 01® daar toe te komen moet dezelve eerst eenige dagen, lang in water worden geweekt, waar na dezelve in een pers uitgeperst, en tot meel wordt ge-, maakt, van het welk men koeken bakt, die in plaats van brood of ryst worden gebruikt. Aan het gebruik van deezen wortel zonder genoegzaam© bereiding, fchryftmen den Roodenloop toe, die in 'tjaar 1629, inde beilegering van Batavia, zo doodelyk was voor het Mataramfche leger.

De Fulo de Sapator of Schoenbloem, wordt dus genoemd om dat dé bloem een zwart fap geeft, het welk door die van Batavia tot het verwen van het Ieder hunner fchoenen wordt gebruikt. De bladen van dit gewas zyn groen en getand als de Brandnetelen, uit welker midden een bloem te voorfchyn komt van grootte als onze gewoone Roozen,. en donkerrood van kleur. Uit deeze bloemen, die zamentrekkend van fmaak zyn, wordt een water geflookt, het welk van veel nut is in heete koortzen.

Behalven deeze opgetelde bloemen vindt men te Batavia *ioch veele andere, die enkel tot verfiering der tuinen dienen; doch wier byzondere befchryving wy om haare meenigte en verfcheidenheid achter katen. :, fi.,,;.<f ,.„ c:, eB5n ;. - . , -.. .. x, .

TWAALF-

Sluiten