is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen en waarneemingen over de natuurlijke historie, meerendeels van ons vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

430 VERHASDÊtrS*

de der formeering van het Grond ijs, de koude grooter zij, op den bodem der Zee, dan boven aan, nabij , of op de oppervlakte der Zee ? Zal men, de werking der vriesdeelen of de wetten der beweeging gade flaande, dit gelooven kunnen ? Zouden de vriesdeelen beneden én

niet boven kunnen werken ? Hoe gaarne

zou ik ook dit, hoewel nodeloos, zelfs bij onguur weder, beproefd hebben, zo de gelegenheid mij maar niet ontbrooken had ! - Dan , hoe zal men het tegengeftelde gevoelen, namelijk, de formeering van alle foorten van Ijs, dus ook van het zo genoemd Grondijs, niet beneden, maar boven aan de oppervlakte der Wateren, flaaven ? Hoe verklaaren , dat het Grond-ijs zich tusichen de oppervlakte des Waters en den bodem der Zee of der Rivieren vertoonen kan ? Of hoe de opgegeevene verfchijnfelen, die zo fterk voor het tegendeel fchijnen te pleiten , wederleggen ? — Wij willen thans op dit alles antwoorden.

In eene onberoerde Zee, in ftille Rivieren en Wateren heeft altoos eenerlei, dat is, de gewoone Ijs-formeering , plaats, dezelfde namelijk , die men zien kan in een glas , met Water ten tijde van vorst in eene venfter - raam gezet ; maar wanneer deeze gebeurt, wordt 'er nooit eenig Grond - ijs vernomen. De Wateren gaan fiil toe , worden gelijkelijk bevloerd, of met eenen een-

vor-