Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIS door SPANJE. 353

haald, waarop mijn voerman met het rijtuig ftil hield. Deze lieden waren twee bedelaars, die van alle reizigers geld afpersten, onder voorwendzei dat zij hen voor dieven beveiligden. Zij zeiden de afftammelingen te zijn van eene familie, welke door philips V. aangefteld was geworden, ten einde in deze gevaarlijke pas wacht te houden. Indien zij door de regeering in de daad daartoe aangefteld zijn, behoorde zulke menfehen ongetwijffeld eenigerhande foort van uniform te draagen , of ten minsten het een of ander kenmerk aan zich te hebben, om hun van roovers te kunnen onderfcheiden.

Het bosch dat wij doortrokken, beftaat uit groen - eiken.

Des avonds ten zeven uuren kwamen wij te San Chidrian, hebbende dezen dag zeven Spaanfche mijlen, of, naar mijne gedagten, meer dan vijfenderftig Engelfehe mijlen afgelegd.

In deze geheele landftreek is de witte wijn uitmuntend, zijnde wel niet zo zoet en geurig als die van Foncarral, nabij Madrid, maar toch even zagt en aangenaam van fmaak.

Van San Chidrian reisden wij over een groote vlakte, bedekt met zeer grof, los, en onvruchtbaar graniet - zand, hoewel die grond klaarblijkelijk goede olmen - en dennen - boomen konde voortbrengen. Waar dit zand de kosten van den landbouw eenigermaate kan vergoeden , bezaait men hetzelve met gerst en tarwe. Men was 'er diertijds beezig aan het inoogften. Naar maate de

fchoo-