is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vaart door de Geele zee De tweeden van Hooimaand.•793'

§4 BRITSCH GEZANTSCHAP

„ wrijving te mijden. De rand van het „ kommetje is naar evenredigheid breed „ »vermeerdert deszelfs gewigt, en brengt „ door zijnen horizontaaien ftand veel . „ daartoe bij , dat het middenpunt der ,, zwaarte , in alle de verfchillende ftan„ den van het kompas , met het midden„ punt der ophanging, nagenoeg op een

en hetzelve punt vallen. —■ De hollig„ heid, in' welke de magneetnaald, op de ,, gezegde wijs , opgehangen is, is rond ,, van gedaante, en ruim genoeg, om het „ kommetje of bakje met de magneet„ naald en de fpil te ontvangen. Over

deeze holligheid is een dun fchijfje „ doorfchijnende talk geplaatst, welk aan a, den eenen kant belet, dat de bewee„ ging der buitenlucht eenigen invloed ,, op de magneetnaald hebbe , maar aan „ d.-n anderen kant gelegenheid geeft, „ om haare minfte beweeging gemaklij k ,, waarteneemen."

„ De kleine en korte kompasnaald van „ het Chineefche kompas heeft een wee-

zenlijk voordeel over die van de ge„ woone groot, e , waarvan men zich in „ Europa bedient, met betrekking, naam* „ lijk , tot de helling naar den gezigt-

,, ein-