is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Teling Oogstmaand.1793-

158 BRITSCH GEZANTSCHAP

, Tartaaren verfcheiden lieden zijn , die bij groote begaafdheden veel kracht van geest, en zeer befchaafde zeden voegen. — De oude onderkoning der provincie Pe-che-li is een Tartaar van geboorte.

In de laatstvoorgaande ("dat is, in de zeventiende eeuw) werd de bevolking van Peking, door den jefuit grimaldi, volgens de aanhaaling van gemelli car11 e r 1 , op zestien millioenen zielen gerekend. -— Een ander zendeling heeft deeze begrooting veel verminderd, en die van de Tartaarfche ftad Hechts op eene millioen en twee honderd en vijftig duizend menfehen bepaald. — Volgens de beste berichten, aan het gezantfchap gegeeven, bevat de geheele ftad omtrent drie millioenen inwooners. De laage huizen van Peking fchijnen, naar het uitwendige gerekend, niet genoegzaam te zijn, om een dergelijke bevolking te kunnen huisvesten: maar 'er wordt Hechts een kleine ruimte voor een Chineefche familie, voornaamlijk, wanneer dezelve van de middelfte , of wel van de laagfte klasfe des volks is , vereischt. In de Chineefche huizen zijn nooit overtollige kamers, die niet gebruikt worden. Een

Chi-

1