Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verblijf des gezantfchaps in Kanton. JnWinter maand.1793-

aao BRITSCH GEZANTSCHAP

fchappij (d). Zij waren door de maat» fchappij derwaard gezonden , niet alleen, om de komst van het gezantfehap van , Groot - Britannie , aan de Chineefche regeering plechtig aantekondigen, en den noodigen toeftel tot deszelfs ontvangst te doen maaken ; maar ook, om het beftier van de zaaken der maatfchappij te Kanton en Makao te onderzoeken en te regelen. Zij, welke door de Engelfche maatfchappij met dien last bekleed werden , voegden bij die hoedaanigheden, welke hen tot die belangrijke verrichtingen bekwaam maakten , de voordeeleu eener goede opvoeding. De eerfte dier kommisfarisfen, Mr. jackson , was een zeer geleerd man ; .en Mr. irwine door zijne reizen en geestige fchriften in de geleerde waereld bekend.

De drie kommisfarisfen gaven den ambasfadeur omftandig bericht van alle de nadeelen , welken de belangen der maatfchappij , door de onrechtvaardigheden der Chineezen , te Kanton ondergingen , en vin de perfoonlijke onaangenaamheden ,

". Tj' . inr,oi/-'i. f ;ix^f(^ T-IWttf»

'(«') Naamlijk, de heeren jackson; iswike, en BKOTf-h,

Sluiten