is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie* AANHANGSEL op de REIS

En die van 52,403 huizen, gefchat

ieder op 70 fchell., befpaaren,

jaarlijks, ieder 90 fchell., in 'c

geheel, .... 235,813 p, ft,

Pus wordt door de vernietiging der tollen en akcijnfen op de thee, en de invoering daarentegen eener venfterbelasting op de huizen, overeenkomftig dit ontwerp, volgens de bovenftaande opgaaf, jaarlijks befpaard, door de be"wooners van {$2,077 Huizen, in Engeland en

Wales, die belast zijn, 1,25(5,554 p. ft, ^17,923 Huizen, in dezelve landen, die niet belast zyn, . . . . , » , . . . Huizen in Schotland en Ierland.

Hoewel het meergemeld ontwerp , welk men voorgefteld heeft, op de verteering van flechts dertien millioenen ponden thee in het jaar gegrond is, heeft men echter groote reden om te gelooven, dat 'er in de daad achttien of twintig miL lioenen ponden thee tot eenen maatigen prijs zouden gebruikt worden; dewijl het zeer wel bekend |s, dat 'er, jaarlijks, verfcheiden millioenen ponden bladen van esfèn-, vrilde pruim-? en. andere

bOQ'ï