is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Syrie en Egypte, in de jaaren 1783, 1784 en 1785.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324 Reize door Syrië en Egypte,

ran, en ongetwijfeld ook el-Tor , die haar tot eene haven diende, in bezit hadden. Van daar konden de caravanen in den tijd van agt of tien dagen m Palestina en Judea koomen • deeze weg die langer is dan die van Suez naar Kairo, is egter'veel korter dan die van Aleppo naar Basra, die vijf en dertig en veertig dagen duurt, en misfchien zou dezelve in den tegenswoordigen ftaat der zaaken den voorrang verdienen, als de weg van Egypte volkoomen gefloten bleef. Men zou flegts met de Arabieren in onderhandeling moeten koomen, met welke men oneindig veiliger overeenkomften zou kunnen aangaan dan met de Mammelukken.

De woestijn van Tik, van welke ik zoo even gefprooken heb , is diezelfde woestijn , in welke Mo zes de Hebreërs bragt en geduurende een ge flagt hielde om hen daar in de oorlogskonst te oefenen en van een herders leven leidend volk een landoverweldigend volk te maaken. De naam el Tik fchijnt op die gebeurtenis betrekking te hebben want hij. betekent het land, in V welk men dooltmaar men moet niet denken dat hij bij overlevering bewaard gebleven is , naardien de tegenwoordig mwooners vreemdelingen zijn en men in alle die landen zig naauwlijks zijnen grootvader herinnert • het is alleen uit het leezen van de Hebreeuwfchè boeken en den Koran, dat denaam van el-Tih bij

de