Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER ZEE. Vierde Hooftftuk. 127 ontlafting der blaesjes, hebbendé naer gewoonte in de pit de opening F. F., en laegs-wyze gefchikt als G. G.

Door de langwerpige fneede ontdekt men beeter , hoe veel de opening H. H. in de pit grooter dan in de andere , en alhier met een vlies overtoogen is, als 1.1.

Vyf de Steen-ftruik.

Ik kan niet valt bepaelen op wat diepte die Steen-ftruik groeit, nadien dezelve niet dan op de Kuften van Africa omtrent de Neger-Caep, alwaer men Corael vift, gevonden word.

Dezelve groeit als de andere zonder wortel op de Rots, Waer aen ze zig vafthegt door de lymagtige ftoffe, die in deeze plant nog veel overvloediger moet zyn , vermits deszelfs takken alle in malkanderen groejen; ik heb 'er van twee voeten lang, en vier linien Diameter onder aen de voet.

De coleur van de fchorffe is als die van gebakken tichels, en de (toffe, wanneer dezelve droog is , hard , en kan ligtelyk fyn gewreeven worden*, de blaesjes zyn op 't oppervlak niet veel

verheevem

De takken groejen van ónderen na boven regt op als die van de Cyprefïè- boom, Zonder zig ter zyden uit te fpreiden, gelyk de andere Steen-ftruiken.

De plant van fchorflè ontbloot, is olyf-groen.

De eigenfchap van deeze is niet zo buigzaem als der andere, maer breekt als hout.

Werktuigig zamenftel.

De fchorflè is met geheel ronde blaesjes bezet, als A. A.'A., die een byzondere opening hebben, welke zeer klein en gefchikt is tuffchen het blaesje en 't oppervlak van de plant, als B. B. B.

De ftoffe van de fchorflè beftaet in een lym met zout-korrels gemengt.

De fchorflè, van binnen befchouwt wordende, is als dé andere vol vooren C. C. G

li 2 De

De langwerpige fneede.

Zie Pl. 19. n. 84. en volgende.

Diepte alwaer dezelve groeit.

En op wat wyze.

Deszelfs lengte. t

Coleur van de fchorffe.

Eigenfchap van dê drooge fchorflè. De blaesjes wei« nig verheeven.

In wat fchikking de takken groejen.

Verwe van de naekte plant.

Buigzaemheidvaa de ftoffe.

Ronde blaesfes iil de fchorffe.

Stoffe van de fchorffe.

Schorffe van binnen befchouwt.

Sluiten