is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Zenuwziekte der Nederlanderen. 23 s"

de lugt doen genieten, onthoud en meeft aan zittende bezigheden en fpelen gewend heeft. Door deeze handelwijs

zijn zommige kinderen verwonderlijk gegroeid, en, als 't ware, gemeft; hunne vezelen zijn week en rekbaar geworden en hunne voedzaame fappen opgehoopt; zij zijn groot, dik, vet en bloozende van kleur geworden; maar deeze fchijn van gezondheid en fterkte is van weinig duur geweell ; de, zenuwen hebben 'er het meeft bij geleden , en dikwijls heeft men deeze kinderen op hun zevende en agtfte jaar zien vallen in de fchroomelijkfle ziektens, zamengefteld uit rotkoortzen, en ftuiptrekkingen , welke aan deeze manier van opvoeding bijzonder eigen ichijnen, en zoo zij, zegt Tissot (» deeze ziektens overleefd hebben, zijn zij, in een meer gevorderden ouderdom, van de verderfelijkfie Zenuwkwaaien aangetaft; de Vrouwen zijn zeer fchielijk vervallen, en bij haar eerfte kraam reeds vrijfterziek geworden, en de mans zijn met hun twintigfte jaar Hijpochonder geweeft, — Ik zwijge al het verdere kwaad, dat deeze

(a) Traité des Nerfs &c. Tom. II. part. I. *ag. P 4