is toegevoegd aan uw favorieten.

De huwelykskeus, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S8 DE HU WEL YKSKÊUSf ui G T S TE T Ö O NE E L.

Een andere .kamer.

de baron van winterdorp, de graaf

van roozenheim, daarna de baron

van huiven. winterdorp.

Zjo als gezegd is, heer graaf! ik gun haar den kollonel van harten; ik wil haar'niet eens hebben: zy is my te dom. Dertig,- veertig kinderen... de Hemel bewaar' my! het meisje is in het klooster eene zottin geworden.

roozenheim.

Diable nfemporte! in het zottenhuis moest de geen die zich met haar inliet. Maar ik wil niet op haare domheid fchimpen; want daaraan ben ik het verpligt dat ik my niet in haare ftrikkéri vangen liet. Hoor.... ^in Huiven treedt binnen. "Nu, heer baron! hoe gaat het? Hoe heeft u de freule gevallen?

van huiven.

Zeer wel.

ro ozenheim.

Het is ook van uw' fmaak niu anders te vermoeden.

winterdorp.

Gy wilt haar dierhalven trouwen? '

van huiven.

Toch met: ik kan immers niet duelleren?

winterdorp.

o Ja! dat is waar.

NE-