Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 NEPHTA,.

Hy is de buis, waarlangs hun goedheid nedervloeit; En, wee hem ! daar hy niets dan honig moest doen vlieten, Zo hy Hechts galle enbloedop'tmenschdom neêr doetgicZo Sethos ryksftaf in uwhcndmogt overgaan , (ten. Roep dan den Piemel om verftand en wysheid aan, Opdat gy 's volks belang zoudzien met eigen oogen. Hoe heilloos is een land, waar dwaaze vorsten boogen Op hovelingen , die, door zelfbelang geleid, Zich mesten met het bloed des onderdaans, diefchreit, Terwyl de koning lagcht, in wellust neêrgeflaagen, En blind gehouden word in 's volks onlydbre plaagen.

Kies weinig vrienden , maar kies waare vrienden uit. Wik lang en overweeg, eer gy tot iets befluit. Wees in den voorfpoed nooit laaghartig opgeblaazën; Zulks voegt geen groote ziel,maar deugdeloozendwaazen» J31yf in den tegenfpoed ftahdvastig. Uw gemoed Zy aan zichzelf gelyk , in voor-en-tegenfpoed.. Maak u den eerbied van uw nagebuuren waardig. Indien gy oorlog voert, voer d'oorlog dan rechtvaardig: Denk dat artmenfchenbloed , dat onrechtvaardig vloeit, Van u word afgeëischt, en 's Hemels toorn ontgloeit. Zy begeeft zich met haar* zoon in het midden op den voorgrond; de priesters fchaarcn zich beneven haar , vier ter rechter ; en vier ter flinker zyde. Ik moest, ó koningstelg! u veel meer lesfen geeven: Hoe zwaar is't kroonegoud, op's vorsten kruin verheven! Maar uw nog zwakke geest vat air depligten niet,

Die

Sluiten