is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzaameling van aanteekeningen op het eerste(-tweede) deel der Vaderlandsche historie van [...] Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *5 )

Romeinen , hebbende ouwelings gedient tot een Baake cn Vuurboet , inzonder beid ook voor die van Schipluiden, als welke eercyas naader aan den wyden mond der Maaze grenzendë van Zeevaardye en Visfcherye hun hoofdwerk maakten.

In de Nieuwe Kerk is,'weinig Jaaren geleeden , een fraaije Grafnaalde opgericht ter gedachtenisfe van den zonderling geleerden en Wacreldberoemden Delvenaar Huig de Groot.

§. 14- ■ . „

Blz. 183.,, V Slot te Ysfelmortde gefttcht. Dit Kafteel, door den Utrechtfchen Bisfchop Willem begonnen en door zyn OpvoL ger 'Koenraad, Ao to-'ó voltooid, van fterke Torens, een goed Voorburg, genoegzaamen voorraad en een toereikende Üezettinge voorzien zynde , Werdt door Graave öirk V, onder het beleid van zyn' Stiefvader Robrecht den Vries, eerlang beleegerd, beftormd, met behulp, inzonderheid, der Vlaamfche Boogfchutters en Slingeraars de verdeedigers klemmoedig geworden zynde, ingenoomcn, en ten gronde toe geflegt, naar de aanteekeninge van Beka, (een Schryver der 14e. Eeuwe) m Wilheïmo Episcopo, uit wien Heda, en vervolgens de Eedele van der Doezen het hunne hebben overgenoomen.

Dit geilegte Slot, Kafteel of Burg wordt van geleerde Lieden, geplaatst, beneeden Ouderkerk op den Ti fel, in zeekere Polder, die, weegens dit beroerde geval, zou geheeten zyn Stormspolder, tot heeden toe onder dien Naam B 5 be'