Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V O O RB E RICIIX

van

J. LE FJLANCQ VAN BER.KHEY.

]|3|?','(/^ & nodig acht, om mijne Medeburgeren> zeer geachte Toehoorderen, en gunjiige Leezers , eenige opheldering te geven, van de oorzaaken en omftandigheden , welke aanleiding gegeeven hebben, tot de openbaar e Plechtigheeden, en opentlijke uitfpraake , deezer Dichtmaetige Redenvoering : Zoo gelieve men te weet en, dat reeds over 12. Jaar en gele eden , bij geleegenheid van het Vernieuwen van het He iligen Geest of Ar mWeesiiuis A°. 1776, en de vereeniging der Almoesfenieren, of halve Weezen', bij ons doorgaans genaamt Houkinderen, of het Houhuis ; aan mij plechtig in name der toenmaalige gecombineerde

* 4 Re-

Sluiten