Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwils andere Dorppastorien veraangenaamen, doen zig daar voor mij op; doch in dat ftadgelijkend Dorp, in die onlandelijke pastorie, ook zelfs zonder het gefchommel eener wieg of hangmat, maakt mijn lieve Over dorp mij, en ik hem, zoo gelukkig als zeldzaam Echtgenooten leven, en wij danken de goede Voorzienigheid dagelijks, die ons tot elkander geleidde, om al het heil eener t.dcr bezorgde, altijd eifenbaare, en de zwaarigheden des levens verzagrende liefde, met elkander te genieten, al moest zij mij dezelve eene opoffering kosten, welke ik met een zeker pijnelijk gevoel, dat naar de doornfteek van eene lieve roos gelijkt, nog telkens op den duur gewaar worde. En ik ben ten vollen bevestigd in mijn gevoelen,dat de affchildering der huwliiks zaligheden van mijnen Reinhart en Nannie, door zommige mcnfchen als wat overdreven beoordeeld, volkomen natuurlijk was, en het doorgaand gevolg is, van * 3 ce-

Sluiten