is toegevoegd aan uw favorieten.

Het waare genot des levens. In brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NODIGE ONBEZORGDHEID, 93

heid en onzekerheid van het menfchelijk leven? Wie zegt ons, dat die tijd komen zal voor welken wij zoo angftig zorgen? dat Wij dat onheil zien zullen, voor 't welk wij zoo ontijdig vrcezen? wie weet hoe veel voedfel, hoe veel kleding nog van ons overblijft, dat anderen nog voeden en dekken zal? teiwijl wij, met een enkel doodkleed, in de kille fchoot der aarde, een voedfel der wormen zijn; en, onkundig van alle de ellenden, zoo wel als van alle de vreugde der levendigen, in de vergetelheid wegzinken. - Deze herinnering moet onze bezorgdheid op een geheel ander voorwerp leiden, dezelve een veel edeler.richting geven; dat eene nodige, dat deel, dat niet weggenomen zal worden,als alles ons ontzinkt; de fpijze,die niet vergaat,maar die alle de eeuwigheid verduuren zal, zal ons meer belangrijk worden.

Dit leven, met alle zijne bekommeringen en alle zijne genietingen is toch maar een ftipje van ons aanwezen: zijn wij eens in 't guitfche leven overgegaan, voor 't welke wij eigentlijk beftemd zijn; hoe weinig zal het da°n betekenen, of wij hier ons brood wat ruimer of bekrompener aten; of wij wat vrolijker of bezorgder onzen weg bewandelden; maar dit, of wij door alle de lotgevallen van ons leven, geoeffend werden in het zalige vertrouwen op God, - dat zal van

be-