Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 ONDERWYZEND GESPREK, Onderwyzer. Ik vertrouw, dat gy wel weet wat matigheid is.

Leergraag.

lkbcn een vyand van onmatigheid; en vinde voor my niets lafi^ger, dan meer fpys of drank te moeten gebruiken, dan ik tot myn onderhoud of verkwikking

nodig heb. '

Onderwyzer. Moeten alle. menfehen matig zyn?

Leergraag.

Wel ik denk ja, myn Heer: die wet is aan ons allen, als menfehen en als Chriftenen, gegeeven. <

Onderwyzer.

Dat is zo: maar wat denkt gy, zouden de ryke Lieden evenwel niet wat méér mogen noemen van de tydelyke goederen, dan zy.die minder bezitten? zoude een jong menfch niet wat meer vryheid hebben, dan een oud menfch, zonder dat men koude zeggea dat zy onmatig leefden?

Leergraag.

Ik geloof van ja-

Onderwyzer.

Waarom gelcof gy dat?

Leergraag.

Om dat Qod de ryken méér gegeven heeft, dan my en siy'ns gelykenzy kunnen derhalven, zonder hinder, 85 '■ ' : ■ • doen

Sluiten