is toegevoegd aan uw favorieten.

Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

()4 VERGENOEGDHEID.

dat elk Mensch in zijnen ftaat, hoedanig dezelve ook zij , god kan dienen ! Dit zij

genoeg. Overweegt , ik herhaal het ,

overweegt nu deeze twaalf redenen , en arbeidt tot Vergenoegdheid en Vrolijkheid , welken niet beftaan in eene oppervlakkige verheuging , in eene fchielijke opwelling der geesten ; maar zij hebben iets deftigs , iets ernstigs, en niettemin iets bekoorlijks in zich , iets, waar naar de geheele Waereld fchreeuwt; maar, door eigen fchuld , van niet zeer veelen bezeeten wordt. Komt dan deeze Vergenoegdheid, deeze Vrolijkheid bij al het geen te vooren gezegd is, uw Huislijk Geluk zal ongemeen daardoor vergroot zijn. En wordt deeze uitneemende zegen der Waereld u beiden gefchonken van den Vader der weldaadigheid , waardeert dien hoog, en dankt her» ten allen tijde.

AAN