Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|34 TEKENKUN I) E.

Leeslust moet gij huil in handen geeven de beste Kinderboekjes , van welken wij thans eene menigte van allerlei foort hebben, voor heen geheel onbekend. En hoe zeer deeze hun zullen gevallen ziet men thans in zeer veele Vaderlandfche Huisgezinnen, waar ze in trein gebragt zijn. — Laat ons overgaan tot Konsten, Taaien en Weetenfchappen. Ik heb n de Tekenkunde reeds aangepreezen, om dat ze in de Huishouding zo vaak te pas komt; maar hier moet ik er nog meer op aandringen, wegens haaren invloed op de ziel der Kinderen. Zij is toch ééne der middelen , die niet iveinig mede werken tot het vormen van klaare en juiste denkbeelden: zij verpligt hen, om alles naauwkeurig te volgen , waartoe noodig is alle voorwerpen met veele opmerkzaamheid te befchouwen, en alle, zelfs kleine, verfcheidenheden gade te flaan, waardoor zij die heblijkheid , ongevoelig , van de Konst zullen overneemen , en leeren andere dingen met meer aandagt te befchouwen , en geregelder daarvan te denken. Dus is deeze fchoone Konst van meer gewigts, dan doorgaans berekend wordt, en zij moet daarom van alle uwe Kinderen geleerd worden. -— Mogelijk befluit gij uwe Kinders vreemde Taaien, vooral de aanvallige Franfche, welke thans de Modetaal is, te laaten leeren. Maar moet men, gelijk het meest gaat , dezelve te vroeg en flegt leeren , nog

flegter

Sluiten