Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5'1Ö godsdienstvoordeïlek.

met een waar genoegen en met een vrolijk hart kan verkeeren, indien hij God niet meer dient, dan de Menfchen. Betuigt hun allen, dat grootheid, eer, aanzien, rijkdom, voorfpoed, genoegen en blijdfehap zeer weinig betekenen, ten zij dezelve uit den Godsdienst vloeien, dat is, dat ze aangemerkt worden , als een gunflig bijvoegfel bij de godzaligheid, ja datze, zonder dien , van eene geringe waarde zijn , hoewel ze anders eene uitfteekende nuttigheid kunnen geeven. Doet hun gelooven , dat zij niet door der Menfchen magt of gezag, niet door eigen grootheid of vermogen, veilig zullen zijn tegen zwaare verdrieten , tegen harde behandelingen, of tegen de geweldenaarijen eener onregtvaardige Waereld; maar wel door de befcherming en bewaaring van God , die degetrouwe aanklcevers van zijnen dienst nooit verlochent. Verzekert hun , dat zij dan ook van alle godvreezende Menfchen zullen bemind, en zelfs van alle braaven , die ergens in de wijde Koningrijken der Waereld fchuilen, geacht en geëerd blijven , indien zij ooit van hun mogten gekend worden; maar dat zulken, die hen niet willen volgen, en hen verfmaaden, de ongelukkigfte lieden der Waereld zijn, wier hoon zij zich tot eene eer moeten rekenen. Vertoont hun , dat de bezitting , zelfs van groote goederen, zeer onzeker is, en allerleie onvoorziene toevallen ons daarvan berooven

Sluiten