Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsdie nstvoordeelen. 51?

ven kunnen; maar, al ware het, dat uwe Kinders het brood met de handen moesten gaan winnen , gelijk de geringde daglooner , en uwe Dienstbooden flaaven worden , zij egter , God tot hunnen Vader hebbende, zonder geld en zonder berouw, vrolijk kunnen leeven; dat zij den beloofden fchat in de Hemelen niet zullen verliezen ; ja dat een geloovig Huisgenoot, wat er ook, na uw affcheid van de Waereld, van hem moge worden, oneindig gelukkiger zal zijn door het geen hij. hoopt , dan door het geen hij in deeze Waereld bezit. — Voorfpelt hun , dat er wel een zeer donkere dag des tegenfpoeds, een tijd van droefenis, treuriger dan zij zich verbeelden, kan komen; maar , dat in rampen de Godlijke liefde te blijven gelooven, de cctlte les is, welke men dan noodig heeft, hoewel zij foms de laatfte is, die men leert; doch dat zij Gode, gehoorzaamende , en op hem betrouwende, zo veel lichts in hun hart zullen zien neêr draaien , als er van buiten donkerheid , en zo veel troost, als er van buiten fmert zal weezen. Eindelijk, dat men eens alles zal moeten vaarwel zeggen; maar dat het edel geloof in den gezegenden Je sus , als dan, in alle zijne iehoonheid , kragt en leven zal blinken , en met gejuich de Waereld overwinnen; dat men dan naai dien getrouwen Verlosfer blijmoedig zal gaan , om de genaderijke vergelding m de Kk 3 h£U-

Sluiten